Συμπεράσματα και Προτάσεις 2ου συνεδρίου για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση


Σύνοψη
Στο «2ο πανελλήνιο συνέδριο ΕΛΛΑΚ για την εκπαίδευση» παρουσιάστηκε η ποιοτική και λειτουργική αξιοποίηση του ΕΛΛΑΚ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και καταγράφηκε η αυξανόμενη εφαρμογή του για την τεχνοικονομικά συμφέρουσα στήριξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών διαδικασιών της ελληνικών ακαδημαϊκών μονάδων. Φορείς αυτής της καινοτομίας είναι οι εκπαιδευτικοί της τάξης, εθελοντικές κοινότητες εκπαιδευτικών, ερευνητών κ.α στελεχών στο χώρο τις παιδείας, οι οποίοι βασιζόμενοι στο μεράκι τους, αξιοποίησαν υποδομές ΤΠΕ του ΠΣΔ, των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΥΠΟΠΑΙΘ, στηριζόμενοι και από μια σειρά επιτυχημένες δράσεις για ανοικτές τεχνολογίες μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. Πλέον, τέτοιες κοινότητες και ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (SIGs) είναι αρκετά ώριμες ώστε, εφόσον στηριχθούν με συνέχιση των παραπάνω δράσεων και υπό το συντονισμό θεσμικών οργάνων της παιδείας σε διάφορα επίπεδα (εταιρία ΕΛΛΑΚ, ΠΣΔ, ΕΔΕΤ, κ.α.), να μπορέσουν να διαδώσουν την υιοθέτηση ανοικτών τεχνολογιών, δεδομένων και πρακτικών στο σύνολο της παραγωγικής λειτουργίας της παιδείας, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, με την συνεπαγόμενη καθολική εξοικονόμηση πόρων και βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων. Συνεπώς προτείνεται η ένταξη της «Ανοικτότητας» στους στρατηγικούς στόχους της παιδείας και η άμεση σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων για την επίτευξη του στόχου αυτού εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Παρουσίαση βραβευθέντων έργων διαγωνισμού scratch

Η παρουσίαση των έργων πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου για το
ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση.


12:46 μ.μ. - By Apostolos

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch


Ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς μαθητές από περισσότερα από 150 σχολεία συμμετείχαν με πάνω από 250 έργα. 

Η επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού, αφού είδε και αξιολόγησε όλα τα έργα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, αποφάσισε να απονείμει τα παρακάτω βραβεία ανά κατηγορία: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1ο Βραβείο: "Litter Dash", 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου, https://scratch.mit.edu/projects/54247810/

2ο Βραβείο: "Fishing game", 6o Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, http://scratch.mit.edu/projects/55557600/

3ο Βραβείο: "AVA", 5ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, https://scratch.mit.edu/projects/55065934/

Ειδικό Βραβείο: "Διαφορετικότητα", 8ο Δημ. Σχολ. Καλλιθέας, https://scratch.mit.edu/projects/47338220/


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο Βραβείο: "Επίπεδο 1", Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας Χανίων, http://scratch.mit.edu/projects/53450584/

2ο Βραβείο: "Escape the cabin", 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, https://scratch.mit.edu/projects/54568738/

3ο Βραβείο: "Οι περιπέτειες του Pico", Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Σερρών,                         https://scratch.mit.edu/projects/55666436/

Ειδικό Βραβείο: "The maze" V.0.1 Alfa - (demo), Γυμνάσιο Καρλοβασίων Σάμου,   https://scratch.mit.edu/projects/54264772/


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΥΚΕΙΟ

1ο Βραβείο: "KALYMNIAN MONOPOLY", 1ο  ΕΠΑΛ Καλύμνου, https://scratch.mit.edu/projects/54706462/

2ο Βραβείο: "Gone Frog", 1ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών, http://scratch.mit.edu/projects/51802992/

3ο Βραβείο: "PIXEL GALAXY WARS", 2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου, https://scratch.mit.edu/projects/55481394/

Ειδικό Βραβείο: "Καρχαρίας", ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας Αιγάλεω,  http://scratch.mit.edu/projects/51800054/

Ειδικό Βραβείο: "Ο αυτοκινητόδρομος", ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας Αιγάλεω,  http://scratch.mit.edu/projects/51592928/

Οι μαθητές που κέρδισαν τα βραβεία, θα ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο παραλαβής τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποσταλεί εντός της εβδομάδας στα σχολεία τους. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ελπίζουμε να συνεχίσετε να δημιουργείτε όμορφα έργα όπως αυτά που αναρτήσατε στη σελίδα του διαγωνισμού και να θυμάστε ότι το μεγαλύτερο βραβείο για όλους μας είναι η ενασχόληση με πράγματα που αγαπάμε όπως ο προγραμματισμός!
12:55 π.μ. - By Apostolos

back to top