Πρακτικά 1ου Συνεδρίου

Πρακτικά 1ου συνεδρίου για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΑΝΟΙΧΤΟ λογισμικό στην εκπαίδευση
ISBN : 978-960-99262-0-1
Χανιά 16 έως 18 Απριλίου 2010

Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή κάνοντας κλικ εδώ!

 Εισηγήσεις
1. "Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής με ΕΛ/ΛΑΚ, μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ",  - Γ. Σιάχος , Θ. Θεοδωρόπουλος, Α. Γεωργόπουλος
2. "Συνεργατικές Στρατηγικές Μάθησης για την Κατανόηση Εννοιών των Δικτύων & Επικοινωνιών στο ΕΛ/ΛΑΚ: LAMS"  - Μ. Κορδάκη, X. Σιέμπος 
3. "Αξιοποίηση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle στη Διδασκαλία Μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος – η Τετραετής Εμπειρία του Mathisis.org"  - Α. Κοφτερός, Α. Τριανταφυλλίδης, Α. Σκέλλας, Α. Κρασσά
4. "Χρήση του GNU Octave στο μάθημα Προσομοίωσης της Σχολής Ικάρων" - Α. Ανδρεάτος, Α. Λερός
5. "Μια Εναλλακτική Διδακτική Πρόταση για το μάθημα των Πολυμέσων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ΕΛ/ΛΑΚ"  - Α. Μιχαηλίδη
6. "Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"  - Κ. Κωσταλίας, Ε. Λιακοπούλου, Β. Νταλούκας
7. WikiEducator : το wiki για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο - Α. Κρασσά
8. "Προς μια Εκπαιδευτική Πολιτική για το ΕΛ/ΛΑΚ"  - Ε. Λιακοπούλου
9. "Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην υποστηρικτική διδασκαλία του τμήματος ""Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία"" του ΤΕΙ Μεσολογγίου"  - Β. Νταλούκας, Σ. Συρμακέσης, Θ. Φώσκολος, Γ. Χατζής
10. "Η εισαγωγή του OLPC-XO στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το παράδειγμα της ΣΤ΄ τάξης του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας"  - Ι. Κασκαμανίδης
11. "Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS" - Σ. Παπαδάκης
12. "Η εξοικείωση με ΕΛ/ΛΑΚ και η πρόσληψη του από προπτυχιακούς φοιτητές: μια μελέτη περίπτωσης"  - H. Καρασαββίδης, Ε. Ανδριάνη, Χ. Παπαδήμας
13. "Δεξιότητες Προγραμματισμού Για Όλους: Θέτοντας τις βάσεις της Ψηφιακής Ευχέρειας μέσω Μαθητοκεντρικών και Εκπαιδευτικών Γλωσσών Προγραμματισμού Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων."  - Ν. Μουμουτζής, Γ. Στυλιανάκης, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκης, Σ. Χριστοδουλάκης
14. Αξιοποίηση eXe editor στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού - Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Παπαευαγγέλου, Η. Χρυσοχέρης
15. "Ηλεκτρονικά μαθήματα σε Moodle: ανάλυση σύνθετων λειτουργιών και δραστηριοτήτων" -  Άννα Κρασσά
16. "Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αξιολογώντας τις στάσεις και τις απόψεις των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής"  - Γ. Γώγουλος, Μ. Φραγκονικολάκης, Χ. Κουτσουρελάκης, Μ. Μαρινάκης

Συνεδρία Αφίσας
1. "Γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΑΚ στην Εκπαίδευση"  - Α. Παναγιωτόπουλος
2. Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα «Moodle» - Π.Παϊζάκης, Δ.Μπαιρακτάρη

Εργαστήρια
1. Δημιουργία Ανοικτών Επαναχρησιμοποιήσιμων Μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)  - Σ. Παπαδάκης, Ν. Δόβρος , Ε. Ρώσσιου, Γ. Πασχάλης
2. Συνεργατικές δομές διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ LAMS  - M. Κορδάκη, Χ. Σιέμπος
3. Επίδειξη ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP και μεικτούς thin/fat σταθμούς εργασίας  - Γ. Σιάχος, Θ. Θεοδωρόπουλος, Α. Γεωργόπουλος
4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  - Κ. Κωσταλίας, Ε. Λιακοπούλου, Β. Νταλούκας, Μ. Ρούσσου
5. Η παιδαγωγική Αξιοποίηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle στη διδασκαλία μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, μέσα από την τετραετή εμπειρία του Mathisis.org - Α. Κοφτερός, Α. Τριανταφυλλίδης, Α. Σκέλλας, Α. Κρασσά
6. Τεχνική Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  - Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Παπαευαγγέλου, Η. Χρυσοχέρης

back to top