2η Ανακοίνωση 1ου Συνεδρίου


1ο πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση

Χανιά,16 έως 18 Απριλίου 2010

Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση κι ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι:

 • Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση
 • Η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ
 • Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών µε χρήση ΕΛ/ΛΑΚ
 • Μοντέλα και πρακτικές ενσωμάτωσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ
 • ΕΛ/ΛΑΚ για τη διοίκηση σχολείου (κατάρτιση προγράμματος, σχολικό portal, εφαρμογές ΒΔ για αρχειοθέτηση καθηγητών, μαθημάτων, βιβλίων, δαν. βιβλιοθήκης κ.λπ.)
 • ΕΛ/ΛΑΚ για την υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων (σχολικοί όμιλοι, ΣΕΠ, κλπ)
 • Εργαστήριο Πληροφορικής με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Τεχνική υποστήριξη και ΕΛ/ΛΑΚ
 • Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ
 • ΕΛ/ΛΑΚ και εκπαιδευτική πολιτική


Κατηγορίες εισηγήσεων

 • Εισήγηση : έως 10 σελίδες (υποβάλλονται σε κρίση)
 • Παρουσίαση αφίσας (poster) : έως 4 σελίδες


Οδηγίες για τη συγγραφή και την υποβολή τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

Εργαστήρια ΕΛ/ΛΑΚ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συναφή με την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ, σύλλογοι, εργαστήρια, καθηγητές κλπ) να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην οργανωτική επιτροπή (info@foss4edu.gr).

Ενδεικτική θεματολογία εργαστηρίων:

 • Ανοικτές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης [Moodle, eClass] και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
 • Οδηγοί χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση.
 • Χρήση του EngLab στην εκπαίδευση.
 • Η έννοια του ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού [Open CourseWare] και η χρήση του στην εκπαίδευση ως συμπληρωματικού /εναλλακτικού υλικού.
 • Πηγές ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο.
 • OLPC και υπολογιστής ψηφιακής τάξης.
 • Άδειες Creative Commons, GNU /GPL, FreeBSD κλπ.
 • Εφαρμογές Ασφάλειας.


Συνεδριακοί χώροι

 • Πνευματικό κέντρο Δήμου Χανίων
 • Εργαστήρια Πληροφορικής μονάδων της Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων


Νεώτερα θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου http://www.foss4edu.gr.


Με εκτίμηση

Γιώργος Γώγουλος


Υπεύθυνος της διοργάνωσης,
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης

Εργαστήρια ΕΛ/ΛΑΚ 1ου Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συναφή με την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ, σύλλογοι, εργαστήρια, καθηγητές κλπ) να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην οργανωτική επιτροπή με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας υποβολής (δείτε στον χώρο λήψης εγγράφων του ιστολογίου - Πρόταση διοργάνωσης Εργαστηρίου).

Ενδεικτική θεματολογία εργαστηρίων:
 • Ανοικτές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης [Moodle, eClass] και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
 • Οδηγοί χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση.
 • Χρήση του EngLab στην εκπαίδευση.
 • Η έννοια του ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού [Open CourseWare] και η χρήση του στην εκπαίδευση ως συμπληρωματικού /εναλλακτικού υλικού.
 • Πηγές ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο.
 • OLPC και υπολογιστής ψηφιακής τάξης.
 • Άδειες Creative Commons, GNU /GPL, FreeBSD κλπ.
 • Εφαρμογές Ασφάλειας.
Εργαστήρια ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν προγραμματιστεί έως τώρα:
ΑΑ Τίτλος Εργαστηρίου Ομάδα Υποστήριξης
1. Δημιουργία Ανοικτών Επαναχρησιμοποιήσιμων Μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) Δρ. Σ. Παπαδάκης, Ν. Δόβρος , Ε. Ρώσσιου, Γ. Πασχάλης
2. Επίδειξη ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP και μεικτούς thin/fat σταθμούς εργασίας Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / ΕΑΙΤΥ
3. Η επεξεργασία ψηφιακού video με το Blender Δρ. Ηλίας Καρασαββίδης, Ελένη Ανδριάνη, Χαράλαμπος Παπαδήμας
4. Η παιδαγωγική Αξιοποίηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle στη διδασκαλία μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, μέσα από την τετραετή εμπειρία του Mathisis.org
**κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων 10 μαθητικοί υπολογιστές Χο (One Laptop Per Child). Οι συνάδελφοι θα μπορούν να πειραματιστούν με τα Χο, να γνωρίσουν το μάθημα επιμόρφωσης που λαμβάνει χώρα στο μαθησης και να συζητήσουν τρόπους ενσωμάτωσης στην καθημερινή διδασκαλία με αναλογία 1:1.
Aλέξανδρος Κοφτερός, Αβραάμ Τριανταφυλλίδης, Αντώνης Σκέλλας, Άννα Κρασσά
5. Συνεργατικές δομές διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ LAMS Δρ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΑΚΗ, εκλ. επίκουρη καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Παν.μίου Αιγαίου διδ. ΠΔ 407/80 τμήμα Μηχανικών Ηλ/κων Υπολογιστών και Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών
ΧΑΡΗΣ ΣΙΕΜΠΟΣ Διπλωματούχος μηχανικός Ηλ. Υπολογιστών και Πληροφορικής και μεταπτυχιακός φοιτητής του Παν/μίου Πατρών
6. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Κωσταλίας Κώστας ΠΕ19, Λιακοπούλου Ευστρατία ΠΕ19, Νταλούκας Βασίλειος ΠΕ19, Ρούσσου Μαρία ΠΕ06
7. Τεχνική Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Καλλιβρετάκη Αργυρώ ΠΕ19, Παπαευαγγέλου Χάρης, Χρυσοχέρης Ηλίας

back to top