Πρόγραμμα 1ου ΣυνεδρίουΠαρασκευή 16 Απριλίου 2010
16:00 – 17:30
Προσέλευση - Εγγραφές
Προεδρείο: Γ. Γώγουλος, Θ. Καρούνος, Μ. Μπλέτσας, Ν. Καστής
17:30 – 18:00
Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί Επισήμων
18:00 – 20:30
Κεντρική Ομιλία
Θεόδωρος Καρούνος
Ερευνητής, Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων - ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ
“Είναι ο μαθητικός υπολογιστής ένα εργαλείο μάθησης μέσα και έξω από την τάξη; ”
Κεντρική Ομιλία
Μιχάλης Μπλέτσας
Διευθυντή Πληροφορικής του MediaLab στο MIT
“Ανάπτυξη λογισμικού του φορητού υπολογιστή ΧΟ: τα καλά, τα δύσκολα και τα άσχημα”
Κεντρική Ομιλία
Νικήτας Καστής
Διευθυντής, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη
Το υπόδειγμα του “ανοικτού περιεχομένου”: υπηρετώντας συμμετοχικές μορφές μάθησης και παραγωγής γνώσης στο “Ανοικτό Σχολείο”

Σάββατο 17 Απριλίου 2010
08:30 – 09:30
Προσέλευση - Εγγραφές
Προεδρείο
Μ. Φραγκονικολάκης, Δ. Πνευματικάτος
Πρωινή ζώνη Κεντρικών ομιλιών
09:30 – 11:30
Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην υποστηρικτική διδασκαλία του τμήματος "Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία" του ΤΕΙ Μεσολογγίου
Β. Νταλούκας, Σ. Συρμακέσης, Θ. Φώσκολος, Γ. Χατζής
Δεξιότητες Προγραμματισμού Για Όλους: Θέτοντας τις βάσεις της Ψηφιακής Ευχέρειας μέσω Μαθητοκεντρικών και Εκπαιδευτικών Γλωσσών Προγραμματισμού Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων
Ν. Μουμουτζής , Γ. Στυλιανάκης, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκης, Σ. Χριστοδουλάκης
Η εξοικείωση με ΕΛ/ΛΑΚ και η πρόσληψη του από προπτυχιακούς φοιτητές: μια μελέτη περίπτωσης
H. Καρασαββίδης, Ε. Ανδριάνη, Χ. Παπαδήμας
Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Αξιολογώντας τις στάσεις και τις απόψεις των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής
Γ. Γώγουλος, Μ. Φραγκονικολάκης, Χ. Κουτσουρελάκης, Μ. Μαρινάκης
11:30 – 12:00
Διάλειμμα καφέ

Προεδρείο
Ν. Μουμουτζής, Β. Σαμολαδάς
Πρωινή ζώνη Κεντρικών ομιλιών
12:00 – 14:00
Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής με ΕΛ/ΛΑΚ, μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ
Γ. Σιάχος , Θ. Θεοδωρόπουλος, Α. Γεωργόπουλος
WikiEducator
Άννα Κρασσά
Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού με τον eXe editor
Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Παπαευαγγέλου, Η. Χρυσοχέρης
Χρήση του GNU Octave στο μάθημα Προσομοίωσης της Σχολής Ικάρων
Α. Ανδρεάτος & Α. Λερός
Προς μια Εκπαιδευτική Πολιτική για το ΕΛ/ΛΑΚ
Ευστρατία Λιακοπούλου
14:00 – 15:30
Διάλειμμα -Γεύμα

Προεδρείο
Μ. Κορδάκη, Α. Ανδρεάτος
Απογευματινή ζώνη Κεντρικών ομιλιών
15:30 – 17:30
Γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό,
Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΑΚ στην Εκπαίδευση
Αλέξης Παναγιωτόπουλος
Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κ. Κωσταλίας, Ε. Λιακοπούλου, Β. Νταλούκας
Αξιοποίηση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle στη Διδασκαλία Μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος – η Τετραετής Εμπειρία του Mathisis.org
Α. Κοφτερός, Α. Τριανταφυλλίδης, Α. Σκέλλας, Α. Κρασσά
Ηλεκτρονικά μαθήματα σε Moodle: ανάλυση σύνθετων λειτουργιών και δραστηριοτήτων
Άννα Κρασσά
Η εισαγωγή του OLPC-XO στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το παράδειγμα της ΣΤ΄ τάξης του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας
Ιωάννης Κασκαμανίδης
17:30 – 18:00
Διάλειμμα καφέ
Προεδρείο
Α. Τσεπαπαδάκης, Γ. Πανσεληνάς
Απογευματινή ζώνη Κεντρικών ομιλιών
18:00 – 19:30
Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS
Σπύρος Παπαδάκης
Συνεργατικές Στρατηγικές Μάθησης για την Κατανόηση Εννοιών των Δικτύων & Επικοινωνιών στο ΕΛ/ΛΑΚ: LAMS
Μαρία Κορδάκη, Σιέμπος Χαρίλαος
Μια Εναλλακτική Διδακτική Πρόταση για το μάθημα των Πολυμέσων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ΕΛ/ΛΑΚ
Αφροδίτη Μιχαηλίδη
19:30 – 20:00
Συζήτηση – Κλείσιμο

Εργαστήρια
Κυριακή 18 Απριλίου 2010
*09:30 – 11:00 *11:30 – 13:00 *13:30 – 15:00
1ο Εργαστήριο 1ου ΕΠΑΛ Χανίων
Η επεξεργασία ψηφιακού video με το Blender

Ηλίας Καρασαββίδης, Ελένη Ανδριάνη, Χαράλαμπος Παπαδήμας
Δημιουργία Ανοικτών Επαναχρησιμοποιήσιμων Μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)
Σ. Παπαδάκης, Ν. Δόβρος , Ε. Ρώσσιου, Γ. Πασχάλης
Συνεργατικές δομές διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ LAMS
M. Κορδάκη, Χ. Σιέμπος
2ο Εργαστήριο 1ου ΕΠΑΛ Χανίων
Επίδειξη ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu/LTSP και μεικτούς thin/fat σταθμούς εργασίας
Γ. Σιάχος, Θ. Θεοδωρόπουλος, Α. Γεωργόπουλος
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Κ. Κωσταλίας, Ε. Λιακοπούλου, Β. Νταλούκας, Μ. Ρούσσου
Επανάληψη εργαστηρίου
Εργαστήριο 2ου ΓΕΛ Χανίων
Η παιδαγωγική Αξιοποίηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle στη διδασκαλία μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, μέσα από την τετραετή εμπειρία του Mathisis.org
Α. Κοφτερός, Α. Τριανταφυλλίδης, Α. Σκέλλας, Α. Κρασσά
**Τεχνική Εννοιολογικής Χαρτογράφησης
Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Παπαευαγγέλου, Η. Χρυσοχέρης
**Τεχνική Εννοιολογικής Χαρτογράφησης
Α. Καλλιβρετάκη, Χ. Παπαευαγγέλου, Η. Χρυσοχέρης
* 11:00 – 11:30 & 13:00 – 13:30 & 15:00 – 15:30 Συζήτηση – Ανατροφοδότηση
**Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί από 11:30 – 14:00 & 14:30 – 17:00
Εργαστηριακοί χώροι:
Εργαστήρια 1ου ΕΠΑΛ Χανίων, Κοραή 7 Χανιά
Εργαστήριο 2ου ΓΕΛ Χανίων, Κοραή 5 Χανιά
Επίσης, το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Επιτροπές 1ου Συνεδρίου

Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Γώγουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης

Οργανωτική Επιτροπή

 • Αντώνης Ανδρεάτος, καθηγητής Τομέα Πληροφορικής Σχολής Ικάρων
 • Γώγουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης
 • Καπούλας Πέτρος, Καθηγητής Πληροφορικής
 • Κιαγιάς Μανόλης, Καθηγητής Πληροφορικής
 • Κουτσουρελάκης Χάρης, Καθηγητής Πληροφορικής
 • Μπαλαντίνος Μιχάλης, Καθηγητής Πληροφορικής
 • Παπαστάμος Βασίλης, Καθηγητής Πληροφορικής
 • Σαμολαδάς Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Φραγκονικολάκης Μανόλης, Υπεύθυνος ΚΕντρου ΠΛΗροφορικής ΝΕων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Χανίων

Συντονιστική Επιτροπή

 • Γώγουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης
 • Καρούνος Θεόδωρος, Ερευνητής, Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων - ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Μπλέτσας Μιχάλης, Media Lab - MIT
 • Πνευματικάτος Διονύσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Σαμολαδάς Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Σπινέλλης Διομήδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Φραγκονικολάκης Μανόλης, Υπεύθυνος ΚΕντρου ΠΛΗροφορικής ΝΕων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Χανίων

Επιστημονική Επιτροπή

 • Ανδρεάτος Αντώνης, Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής Σχολής Ικάρων
 • Γώγουλος Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Θεοφανέλλης Τιμολέων, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Κάζουρας Δημήτρης, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Καράκιζα Τσαμπίκα, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Καρούνος Θεόδωρος, Ερευνητής, Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων - ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Κολοκοτρώνης Δημήτρης, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Κορδάκη Μαρία, εκλ. επίκουρη καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Παν.μίου Αιγαίου διδ. ΠΔ 407/80 τμήμα Μηχανικών Ηλ/κων Υπολογιστών και Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών
 • Κρασσά Άννα, Σύμβουλος Τηλεκπαίδευσης
 • Κυμιωνής Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Κωτσάκης Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Λυρώνης Γιώργος Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μακράκης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μπλέτσας Μιχάλης, Media Lab - MIT
 • Πανσεληνάς Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παπανικολάου Ελευθερία, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παρασκευάς Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Περικλής Χατζημίσιος, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Πλανάκης Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πνευματικάτος Διονύσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Πολυμέρης Γεράσιμος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σαμολαδάς Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Σπινέλλης Διομήδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τρίμμη Φωτεινή, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τσεπαπαδάκης Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φεσάκης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σημαντικές Ημερομηνίες 1ου Συνεδρίου

 • Ιούνιος 2009, 1η Ανακοίνωση
 • Σεπτέμβριος 2009, 2η Ανακοίνωση
 • 15 Σεπτεμβρίου 2009, Έναρξη υποβολής εργασιών
 • 14 Φεβρουαρίου 2010, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών
 • 28 Φεβρουαρίου 2010, Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών
 • 20 Μαρτίου 2010, Υποβολή Τελικών Κειμένων για τα Πρακτικά
 • 16 - 18 Απριλίου 2010, Διεξαγωγή Συνεδρίου

back to top